Co-candidatura

El principal objectiu de la co-candidatura és sumar lideratges i trencar motlles. Vivim en un món transversal i multidisciplinari, canviant, i és important que l’administració sigui un reflex d’aquesta realitat.

Lideratges compartits

Optar per la co-candidatura ens dona la mirada plural necessària per afrontar un lideratge amb garanties, actualitzat als nous temps. Una mirada igualitària dona-home, de lideratges compartits i treball en equip.

Fórmula del 2+2

La nostra intenció és compartir tot allò que sigui possible compartir: projectes, tasca de govern, el dia a dia al capdavant d’un poble. L’únic que sabem que no podem dividir és el càrrec d’alcalde en si mateix, així que utilitzarem la fórmula del 2+2. Els dos primers anys serà alcalde el Sergi Pedret i els dos següents ho serà la Isabel Gómez.